Se quere facerse socio/a da Asociación Cultural de Amigos do Órgano "Un rato no tubo" pode descargar un destes ficheiros e seguir as instruccións que neles se detallan: