Ana Nieto, fotógrafa profesional, realizou unha reportaxe da que seleccionamos estas fotografías: